Wij staan voor u klaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor Parodontologie Eindhoven

Hieronder vindt u de voorwaarden die binnen de Praktijk voor Parodontologie Eindhoven gelden

Telefoons

Wij vragen u om tijdens uw verblijf in de praktijk niet te telefoneren of muziek te beluisteren in de wachtkamer en uw telefoon op stil of uit te zetten. Dit om de rust in de praktijk en de privacy van andere cliënten te waarborgen. Om deze reden willen wij u verzoeken om alleen de wachtkamer te verlaten als u daartoe uitgenodigd wordt door een van onze medewerkers of bij toiletbezoek.

Geluids- en beeldopnamen

In verband met privacy van onze cliënten en medewerkers is het niet toegestaan om in de praktijk te fotograferen, filmen of geluidsopnames te maken

Huisdieren

Vanwege hygiëne en infectiepreventie zijn huisdieren, met uitzondering van hulphonden, niet toegestaan in de praktijk. Het is wenselijk de komst van een hulphond tijdig vooraf te melden, zodat er een inschatting gemaakt kan worden of er geen onevenredige belasting ontstaat voor de veiligheid en de gezondheid van derden.

Roken

De Praktijk voor Parodontologie is een rookvrije praktijk. Het roken binnen het pand, trappenhal en ontvangsthal is niet toegestaan. Roken buiten het pand is alleen toegestaan op ruime afstand van de entree.

Eten en drinken

In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om in de algemene ruimten te eten of te drinken.

Beschadiging, verlies of diefstal

De Praktijk voor Parodontologie Eindhoven kan niet aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen, verlies en/of diefstal van eigendommen, tenzij u van mening bent dat door schuld of nalatigheid van de Praktijk voor Parodontologie  Eindhoven schade nadeel hebt ondervonden. Dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Praktijk voor Parodontologie.

Privacy

De Praktijk voor Parodontologie Eindhoven streeft ernaar om u privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de privacy in acht, zie ook onze privacyverklaring op onze website

Identificatie

Bij inschrijving in onze praktijk verzoeken wij zich te identificeren door middel van een geldig identificatiebewijs en zorgpas. Ook bij wijziging van gegevens kan u om beide bewijzen gevraagd worden.

Afspraken maken en afspraken annuleren

Het maken van afspraken kan, gezien het karakter van de praktijk telefonisch, mondeling aan de balie of door het invullen van het contactformulier en per mail.

Het annuleren van afspraken kan alleen telefonisch, mondeling aan de balie of per brief. Hiervoor hanteren wij de onderstaande regels.

Het kosteloos afzeggen of verzetten van afspraken kan alleen telefonisch en minimaal
twee volle werkdagen voorafgaand aan uw afspraak.
Wij hebben dan de mogelijkheid de vrijgekomen tijd aan een andere patiënt te geven.
Houdt u ook rekening met zaterdagen, zon- en feestdagen? Deze gelden niet als werkdag.
Wanneer u een afspraak,  om wat voor reden dan ook, niet op tijd afzegt of zonder afzeggen helemaal niet nakomt dan zijn wij genoodzaakt om u de tijd die wij voor u gereserveerd hebben in rekening te brengen.

De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.15-12.15 uur en van 13.00-17.00 uur op telefoonnummer 040-2137282.

Voor een afspraak op maandag is de uiterste afmeldtijd op de woensdag voorafgaand.

Voor een afspraak op dinsdag is de uiterste afmeldtijd op donderdag voorafgaand.

Voor een afspraak op woensdag is de uiterste afmeldtijd op maandag tussen 08.15-09.00 uur.

Voor een afspraak op donderdag is de uiterste afmeldtijd  op maandag voorafgaand.

 

Mocht u onverhoopt een afspraak op de dag zelf niet kunnen nakomen dan verzoeken wij u ons hiervan uiterlijk tussen 08.15-09.00 uur telefonisch op de hoogte te stellen.

 

Betalingen

 

Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics factoring. Voor meer informatie zie tarieven en vergoedingen.