Geldropseweg 224
5643 TR Eindhoven

Postbus 4234
5604 EE Eindhoven

Tel. 040 - 2137282
Fax 040 - 2136746

Tussentijdse evaluatie

Indien nodig wordt er tussentijds, ongeveer 6-8 weken na het beëindigen van de initiële parodontale behandeling een tussentijdse evaluatie gedaan

Deze tussentijdse evaluatie omvat:

-          Het globaal beoordelen van het bereikte resultaat van:

-          * gebitsreiniging

-          * mondhygiënische zelfzorg

-          Geven van aanvullende instructie indien nodig

-          Het verwijderen van (rest)tandsteen en plaque