Geldropseweg 224
5643 TR Eindhoven

Postbus 4234
5604 EE Eindhoven

Tel. 040 - 2137282
Fax 040 - 2136746

Parodontaal onderzoek

Een uitgebreid onderzoek om de conditie van het tandvlees vast te stellen. Dit onderzoek omvat:

- het noteren van de staat van het gebit, aanwezige elementen, kronen, bruggen en cariës

- het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige elementen en het noteren van de pockets met een diepte van 4mm of meer

- noteren van bloedingen na sonderen

- meten en vastleggen van recessies en furcatieproblemen(ruimtes tussen de wordtels)

- meten en vastleggen van de mobiliteit van de gebitselementen

- aanvullend onderzoek zoals röntgenfoto’s

- stellen van een diagnose en het inschatten van een prognose

- schriftelijk vastleggen van de bevindingen

- opstellen van een behandelplan

- het bespreken van de bevindingen en het behandelplan met de cliënt

- schriftelijk verslag naar de verwijzende tandarts