Geldropseweg 224
5643 TR Eindhoven

Postbus 4234
5604 EE Eindhoven

Tel. 040 - 2137282
Fax 040 - 2136746

Evaluatie

Ongeveer drie maanden na het beëindigen van de initiële parodontale behandeling  vindt er een evaluatie plaats. Aan de hand van een nieuw onderzoek wordt het bereikte resultaat gemeten aan de hand van een:

-          * Parodontiumstatus

-          * Plaquescore-index

Daarnaast  kan, indien nodig, nog aanvullende instructie gegeven worden. Plaque en tandsteen verwijderd en het gebit gepolijst.

Hierna wordt er een vervolgplan opgesteld en met de cliënt besproken.

Vervolgbehandeling kunnen zijn:

-          Parodontale chirurgie

-          Nazorgbehandelingen